Die Gattung Huernia (i-p) / The genus Huernia (i-p)

 

 H. insigniflora

H. longii subsp. longii H. pillansii
 H. insigniflora x cf. barbata H. longii subsp. echidnopsioides H. pillansii x pendurata

 H. keniensis var. nairobiensis

H. longituba H. pendurata-Hybride
 H. kennedyana H. marnieriana H. piersii
 H. kennedyana x keniensis H. "mesneriana" (H. zebrina-Hybride) H. plowesii
 H. kirkii H. namaquensis H. praestans

 H. laevis f. "Harras" (hybrid;
     F1 & F2)

H. nigeriana H. procumbens
 H. leachii H. oculata  
 H. loesneriana H. pendula

 

 

 

Huernia insigniflora

 

Huernia insigniflora

 

Huernia insigniflora

 

 

Huernia insigniflora x cf. barbata

 

Huernia insigniflora x cf. barbata

 

Huernia insigniflora x cf. barbata

 

 

Huernia insigniflora x cf. barbata

 

Huernia insigniflora x cf. barbata

 

Huernia keniensis var. nairobiensis

 

 

Huernia keniensis var. nairobiensis

 

Huernia kennedyana

 

Huernia kennedyana

 

 

Huernia kennedyana

 

Huernia kennedyana x keniensis

 

Huernia kirkii

 

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid; F1)

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid; F1)

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid; F1)

 

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 1

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 1

 

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 1

   
Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 2
  Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 3
  Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 3
   
Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 3
  Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 4
  Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 4
   

Huernia laevis f. "Harras" (hybrid F2,
    hand pollinated); clon 5

 

Huernia leachii   Huernia leachii

 

 

Huernia loesneriana

 

Huernia loesneriana

 

Huernia longii subsp. longii

 

 

Huernia longii subsp. echidnopsioides
    (W Patensie, RSA)

 

Huernia longii subsp. echidnopsioides
    (W Patensie, RSA)

 

Huernia longii subsp. echidnopsioides
    (W Patensie, RSA)

 

 

Huernia longii subsp. echidnopsioides
    (W Patensie, RSA)

 

Huernia longii subsp. longii

 

Huernia longii subsp. longii

   
Huernia longii subsp. longii   Huernia longii subsp. longii (Barad
    11570, Uitenhage, Groendaal DAW,
    Cape)
  Huernia longii subsp. longii (Barad
    11570, Uitenhage, Groendaal DAW,
    Cape)
   
Huernia longii subsp. longii (Barad
    11570, Uitenhage, Groendaal DAW,
    Cape)
  Huernia longituba   Huernia longituba

 

 

Huernia longituba

 

Huernia marnieriana

 

Huernia marnieriana

 

 

Huernia marnieriana

 

Huernia marnieriana

 

Huernia mesneriana (H. zebrina
    -Hybride)

 

 

Huernia namaquensis

 

Huernia namaquensis

 

Huernia namaquensis

 

 

Huernia namaquensis (Farm Harras)

 

Huernia nigeriana

 

Huernia nigeriana

 

 

Huernia nigeriana

 

Huernia oculata

 

Huernia oculata

 

 

Huernia pendula

 

Huernia pendula

 

Huernia pendula

 

 

Huernia pillansii

 

Huernia pillansii

 

Huernia pillansii x pendula

 

 

Huernia pendurata-Hybride   Huernia pendurata-Hybride   Huernia piersii

 

 

Huernia piersii   Huernia piersii   Huernia plowesii

 

 

Huernia praestans IB7580 (RSA
       Joubertskop)

 

Huernia praestans IB7580 (RSA
       Joubertskop)

 

Huernia praestans IB7580 (RSA
       Joubertskop) (2nd clone)

 

 

Huernia procumbens

 

Huernia procumbens

 

Huernia procumbens

 

 

 

Huernia procumbens

 

Huernia procumbens